Dunajská 48
811 08 Bratislava

„Chceme byť partnerom, ktorý má štatút
vysoko prosperujúcej a serióznej spoločnosti.“
(D.CH.)

V súčasnosti TSS GRADE, a.s. ponúka široké portfólio komplexných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou či rekonštrukciou stavebných objektov v Slovenskej i Českej republike. Zabezpečuje spracovanie investičných zámerov, územných rozhodnutí, kalkulácií projektov a stavebných povolení podľa požiadaviek investora. Prvoradá pozornosť je sústreďovaná problematike kvality práce a tiež ochrane životného prostredia i hospodáreniu s odpadmi.

Cieľom TSS GRADE, a.s. je byť stabilným obchodným partnerom, poskytovať kvalitu a sortiment služieb na základe etického a ústretového prístupu, na základe ktorého bude spoločnosť schopná vyhovieť potrebám a požiadavkám svojich zákazníkov.

Aktuality

Modernizácia trate Púchov – Žilina, I. etapa

Údaje o stavbe Autori architektonického riešenia:              - Projektant architektonickej časti:                Reming Consulting a.s., Ing. Martin Kardoš, Ing. Jozef Nižňan Projektant rozhodujúcej odbornej časti:     Ing. Jozef Nižňan,...

čítaj viac

Najkrajší park na Slovensku za rok 2020

Spoločnosti TSS GRADE, a.s. ako Zhotoviteľ stavby v spolupráci so spoločnosťou Siemens s.r.o. zrealizovali pre mesto Žilina a spoločnosť Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci spoločného projektu komplexnú rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra, ktorá rozšírila ďalšie možnosti oddychu pre všetky vekové kategórie v Žiline. Autorkou...

čítaj viac